Ho! Net yn ’e Kliko! in uitzending Radio Spannenburg

Theo van Bruggen van Mijn Gaasterland was onlangs bij Radio Spannenburg om te vertellen over zijn werk en Ho! Net yn ’e Kliko!
Op 1 januari is de start in Balk, Harich en Ruigahuizen.

Theo komt aan het woord vanaf minuut 13:45, Ho! Net yn ’e Kliko! vanaf minuut 20:50

Bekijk ook het artikel in de Balkster Courant: Enthousiaste meehelpers gezocht voor Ho! Net yn ‘ e Kliko