Vijfentwintig procent minder restafval, Ho! Net yn ‘e Kliko gaat van start

Als goed begin van het nieuwe jaar starten de Friese plaatsen Hemelum, IJlst, Oosthem, Nijezijl, Balk, Harich, Ruigahuizen en Nij Beets met de afvalcampagne Ho! Net yn ‘e Kliko! Met zo veel mogelijk bewoners gaan ze in één jaar tijd zorgen voor 25% minder afval in de restafvalcontainer. Dat is al makkelijk te bereiken door het afval beter gescheiden weg te gooien. IJlst, Oosthem, Nijezijl en Hemelum starten met de campagne op zaterdag 7 januari, de andere dorpen starten later in januari.

Bewoners laten zien dat ze meedoen door de campagne-sticker Ho! Net yn ‘e Kliko! op hun restafvalcontainer te plakken. De stickers kunnen worden aangevraagd bij het plaatselijke campagneteam. Gedurende de campagneperiode zorgt dit team ook regelmatig voor informatie over de verschillende afvalsoorten en leuke acties.

Dat de campagne werkt is bewezen door de vier Friese dorpen die de campagne afgelopen twee jaar ontwikkelden en uitvoerden (Gytsjerk, Oentsjerk, Eastermar en Heech). Zij bereikten in één jaar tijd een deelname percentage van 15 tot 30 % van álle huishoudens. De hoeveelheid aangeboden restafval in de dorpen liep al snel terug met 10 tot 18%. Dat scheelt per dorp jaarlijks een paar duizend euro aan afvalverbrandingskosten.
Een groot aantal mensen scheidt het afval al heel goed maar toch blijkt uit onderzoek dat in de grijze kliko’s nog van alles zit dat er niet in thuis hoort. Hierdoor kunnen die grondstoffen niet meer gerecycled worden en worden ze verbrand. Zonde van de grondstoffen en zonde van het geld, vinden de initiatiefnemers!

Het overgrote deel van het verkeerd weggegooide afval bestaat uit groenafval (GFT) en papier. Daarnaast gaat het om textiel, elektrische apparaten, Klein Chemisch Afval en verpakkingsglas. In het komende jaar gaan de genoemde plaatsen de uitdaging aan om deze zes soorten afval niet meer in de grijze kliko te gooien. Voor deze soorten afval geldt voortaan: Ho! Net yn ’e Kliko!

Plastic, metaal en drinkkartons mogen de bewoners wél in de grijze kliko doen want die worden achteraf door afvalverwerker Omrin uit het afval gehaald.

Voorafgaand aan de start van de campagne krijgen alle bewoners een brief over de campagne met informatie over de zes verschillende soorten afval en een plattegrond waarop staat aangegeven waar ze de verschillende soorten afval in het dorp of de stad dan wél kunnen weggooien. In de maanden daarna volgt nog veel meer informatie via dorps/stadskranten, nieuwsbrieven en posters.

Van de betrokken gemeenten Súdwest-Fryslân, De Fryske Marren en Opsterland wordt gevraagd metingen te doen om na te gaan of de 25% restafvalvermindering na het campagnejaar inderdaad is bereikt.

De deelnemende dorpen worden begeleid door het Netwerk Duurzame Dorpen. De campagne wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Fryslân en loopt door tot eind 2017.