Inwoners Joure en Scharsterbrug gaan voor minder restafval

augustus 2018

Joure Midstraat 08

Op zaterdag 15 september starten inwoners van Joure en Scharsterbrug met de afvalcampagne Ho! Net yn ‘e Kliko!  In een jaar tijd willen zij met alle inwoners van Joure en Scharsterbrug het afval beter gaan scheiden en zo zorgen voor 25% minder restafval in de grijze kliko’s van Joure en Scharsterbrug.

Op zaterdag 15 september staan de campagneteams tussen 10 en 13 uur in de AH of Poiesz in Joure.

Alle inwoners van Joure en Scharsterbrug kunnen zich daar aanmelden voor deelname.  Zij krijgen dan campagne-informatie en een campagnesticker.

Deelnemers laten zien dat ze meedoen aan de campagne door de Ho! Net yn ‘e Kliko! – sticker thuis op hun grijze afvalcontainer te plakken. De sticker herinnert er dagelijks aan dat de zes soorten afval die op de sticker staan echt niet in de grijze container thuis horen. En bovendien: Iedereen met een sticker op de grijze container maakt kans op een leuke prijs.

Uit onderzoek blijkt dat door ons afval slimmer weg te gooien we onze restafval-berg makkelijk kunnen halveren. Kleine moeite, groot effect vinden de lokale campagneteams.

Veel mensen scheiden hun afval al heel goed. Toch zit in de grijze kliko’s nog van alles dat er niet in thuis hoort. Ook in Joure en Scharsterbrug is dat zo. Het gaat dan vooral om groenafval (GFT) en papier maar ook textiel, elektrische apparaten, Klein Chemisch Afval en verpakkingsglas komen vaak in de verkeerde container terecht. De grondstoffen van dit afval kunnen dan niet meer gerecycled worden en gaan de verbrandingsoven in. Zonde van de grondstoffen en zonde van het geld!

Voor deze zes soorten afval geldt dus voortaan: Ho! Net yn ’e Kliko!

Plastic, metaal en drinkkartons mogen wél in de grijze kliko want die worden achteraf door afvalverwerker Omrin uit het afval gehaald en gerecycled.

De Campagneteams van Joure en Scharsterbrug werken samen met het Netwerk Duurzame Dorpen. Ho! Net yn ‘e  Kliko! is in 2015 -2016 ontwikkeld door vier Friese dorpen en inmiddels in 11 dorpen uitgevoerd. De campagne in Joure en Scharsterbrug wordt mede mogelijk gemaakt door gemeente De Fryske Marren en loopt door tot september 2019.