Leren recyclen op Twa Fjilden Joure

In de Jouster Courant stond een artikel over Ho! Net yn ‘e Kliko! op basisschool Twa Fjiden in Joure.

JOURE – Alle leerlingen van basisschool Twa Fjilden in Joure hebben donderdag en vrijdag les gekregen over afval scheiden en recycling. De lessen zijn gegeven in het kader van de afvalcampagne Ho! Net yn ‘e Kliko! die momenteel loopt in Joure en Scharsterbrug.

Op donderdagochtend werd de aftrap gegeven door een optreden van de Coolkids Party. Daarna begonnen de lessen.

Bekijk hier de foto’s bij de bron van dit artikel.