Basisscholen Lemmer aan de slag met Ho! Net yn ‘e Kliko!

De groepen 4 t/m 8 van Basisschool De Meerpaal in Lemmer kregen afgelopen woensdag gastlessen over Ho! Net yn ‘e Kliko!

Samen met een leerkracht ondertekenden ze de Ho! Net yn ‘e Kliko!-verklaring dat ze voortaan (nog beter) hun best gaan doen om het afval op school goed te scheiden. Voor het inzamelen van het groenafval heeft de school van de gemeente een GFT-container gekregen en groene emmertjes voor in elk lokaal.

Lokale omroep Radio Spannenburg maakte eerder een reportage bij een andere school in Lemmer: Openbare Basisschool Tweespan. Bekijk deze hieronder.