Nieuwe meting Ho! Net yn ‘e Kliko in Heeg

Goed nieuws Ruim een jaar na de campagne produceren we in Heeg nog steeds minder restafval dan toen we met de campagne begonnen. Wel wat weggezakt Vorig jaar was de vermindering 16%, nu is dat teruggelopen naar 10%  

Lees meer

“Mijn grootste zorg is de plastic soep”

Door: werkgroep Ho! Net un’e Kliko! Balk-Harich-Ruigahuizen Bijna aan het eind van het campagnejaar maakte de Werkgroep Ho! Net yn ‘e Kliko! voor Balk-Harich-Ruigahuizen weer een prijswinnaar blij met 50 euro. Dit bedrag...

Lees meer

Ho! Net Yn ’e Kliko op DuurzaamDoor.nl

Op de website van DuurzaamDoor, een kennisprogramma van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) staat een artikel over Ho! Net Yn ’e Kliko. Het campagnedraaiboek staat er ook bij.  

Lees meer