Leren recyclen op Twa Fjilden Joure

In de Jouster Courant stond een artikel over Ho! Net yn ‘e Kliko! op basisschool Twa Fjiden in Joure. JOURE – Alle leerlingen van basisschool Twa Fjilden in Joure hebben donderdag en vrijdag les gekregen over afval...

Lees meer

Nieuwe meting Ho! Net yn ‘e Kliko in Heeg

Goed nieuws Ruim een jaar na de campagne produceren we in Heeg nog steeds minder restafval dan toen we met de campagne begonnen. Wel wat weggezakt Vorig jaar was de vermindering 16%, nu is dat teruggelopen naar 10%  

Lees meer

“Mijn grootste zorg is de plastic soep”

Door: werkgroep Ho! Net un’e Kliko! Balk-Harich-Ruigahuizen Bijna aan het eind van het campagnejaar maakte de Werkgroep Ho! Net yn ‘e Kliko! voor Balk-Harich-Ruigahuizen weer een prijswinnaar blij met 50 euro. Dit bedrag...

Lees meer