Nieuwe meting Ho! Net yn ‘e Kliko in Heeg

Goed nieuws Ruim een jaar na de campagne produceren we in Heeg nog steeds minder restafval dan toen we met de campagne begonnen. Wel wat weggezakt Vorig jaar was de vermindering 16%, nu is dat teruggelopen naar 10%  

Lees meer

“Mijn grootste zorg is de plastic soep”

Door: werkgroep Ho! Net un’e Kliko! Balk-Harich-Ruigahuizen Bijna aan het eind van het campagnejaar maakte de Werkgroep Ho! Net yn ‘e Kliko! voor Balk-Harich-Ruigahuizen weer een prijswinnaar blij met 50 euro. Dit bedrag...

Lees meer

Ho! Net Yn ’e Kliko op DuurzaamDoor.nl

Op de website van DuurzaamDoor, een kennisprogramma van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) staat een artikel over Ho! Net Yn ’e Kliko. Het campagnedraaiboek staat er ook bij.  

Lees meer

Nij Beets op excursie bij Omrin

Op 23 mei a.s. wordt er voor inwoners van Nij Beets een excursie georganiseerd naar Ecopark De Wierde in Oudehaske. Op deze plek kunnen de inwoners zelf zien wat er gebeurt met hun restafval. Lees meer

Lees meer

Talant start campagne om afval beter te scheiden

Directeur Joke van Leeuwen gaf op zaterdag 24 september 2016 het officiële startsein voor de Talantbrede afvalcampagne Ho! Net yn ‘e Kliko! Dat gebeurde tijdens het zomerfeest op locatie De Wissel in Beetsterzwaag. Na het...

Lees meer

Afvalscheiding begint bij de basis

Interview met Anne Oosterdijk Door Ida Hylkema · 25 augustus 2015  ·Fotografie Ida Hylkema Over een jaar zit er een kwart minder restafval in de afvalcontainers van Eastermar, Gytsjerk, Oentsjerk en Heeg. Dat is het doel van...

Lees meer