Nieuwe aanmeldingen voor Ho! Net yn ‘e Kliko!

JOURE Het campagneteam van Ho! Net yn ‘e Kliko! ging zaterdag op pad. In het kader van het maandthema Glas, stonden ze met een zelf gemaakt drumstel en klankorgel van glas bij de Aldi in Joure.

Om mensen bewust te maken en te stimuleren beter afval te gaan scheiden en de hoeveelheid afval te gaan verminderen, gaf het campagneteam deze keer informatie over het scheiden van de verschillende soorten Glas.

Lees verder in de Jouster Courant