Scholen

Basisscholen, DOE OOK MEE!

Geef kinderen het goede voorbeeld en zamel ook op uw school het afval gescheiden in. Veel scholen denken dat dit niet kan of dat het heel duur is, omdat ze officieel een ‘bedrijf’ zijn. Bekijk hoe andere scholen het hebben opgelost, soms zelfs zonder extra kosten.

Voorbeelden

Sint Jozefschool en It Wrâldfinster in Heeg

Scholen Heeg
Sinds de themaweek Ho! Net yn ‘e Kliko! in mei 2016 zamelen beide scholen hun afval gescheiden in. In elke klas staat een doos voor oudpapier, een GFT-emmertje en een restafvalbak. Het papier wordt eens in de maand opgehaald door de lokale muziekvereniging. Het GFT wordt verzameld in een groencontainer op het plein die elke week door een paar leerlingen van de bovenbouw naar de dorpstuin wordt gebracht. Daar wordt er compost van gemaakt. De keuken heeft een inzamelpunt voor glas en in de hal staat een batterijenton. Ongeveer eens in het halfjaar brengt iemand een zak met gevonden textiel naar een textielcontainer in de buurt en elk najaar doen de scholen mee aan de actie van Wecycle om kleine elektrische apparaten in te zamelen. Ook lege inkt- en tonercartridges hebben nog waarde weten de scholen nu. Deze worden in de doos van Stichting AAP gedaan die in de lokale supermarkt staat.


It Klimmerblêd in Sint Nicolaasga

Klimmerbled
In alle klassen staan containers voor papier, gft en restafval. Centraal wordt glas ingezameld en door de conciërge weggebracht. Batterijen, inktpatronen e.d. worden centraal verzameld en door de conciërge naar de milieustraat gebracht. Vanaf groep 5 hebben de groepen afwisselend milieudienst. De dienstdoende groep zorgt voor het legen van de gft-emmers uit de klassen in een grote gft-container en voor het verzamelen van het oud papier. Ook houden ze het schoolplein schoon. Sinds het continurooster is ingevoerd geldt voor alle kinderen de afspraak dat ze de verpakkingen van hun lunch weer mee terug naar huis nemen. Als gevolg van deze afspraak gebruiken de meeste kinderen nu drinkbekers en broodtrommels. Sinds deze afspraak is ingevoerd is ook de hoeveelheid restafval in het algemeen minder geworden.