De campagne

Waarom?
Uit onderzoek blijkt dat maar liefst de helft van het huishoudelijk restafval in Friesland bestaat uit recyclebaar afval dat eigenlijk gescheiden weggegooid had moeten worden. Het overgrote deel van dit verkeerd weggegooide afval bestaat uit GFT en papier. Papier kan niet nagescheiden worden. Dit probleem geldt ook nog voor vier andere afvalsoorten:  textiel, verpakkingsglas, elektrische apparaten en Klein Chemisch Afval. Eenmaal tussen het (natte) restafval kunnen deze afvalsoorten niet meer gerecycled worden en gaan ze mee de verbrandingsoven in. Zonde van de grondstoffen en zonde van het geld.

GFT kan nog wel nagescheiden worden en daarna vergist (met groen gas als resultaat), maar het had hoogwaardiger en goedkoper verwerkt kunnen worden tot compost als het gescheiden was weggegooid.

Net yn ’e kliko!
De dorpen, buurten en wijken die meedoen aan de campagne gaan de uitdaging aan om deze zes soorten afval niet meer in de restafvalcontainer te gooien. Voor deze soorten afval geldt voortaan: Ho! Net yn ’e Kliko! Door het afval beter te scheiden is het doel van 25% minder afval in de restafvalcontainer makkelijk te halen. Kleine moeite, groot effect!

Hoe zit het met Plastic, Metaal en Drankkartons (PMD)?
Plastic, metaal en drankkartons mogen in Friesland wél in de restafvalcontainer want die worden achteraf door afvalverwerker Omrin uit het afval gehaald. Uitzondering is de gemeente Smallingerland, daar wordt het wel apart ingezameld.

Initiatiefnemers
De campagne is in 2015 ontwikkeld door vier Friese dorpen: Heeg, Gytsjerk, Oentsjerk en Eastermar. Op basis van hun ervaringen stelden zij een draaiboek samen. Inmiddels is de campagne in meerdere andere plaatsen uitgevoerd.

Bekijk onderstaande filmpjes om een indruk te krijgen van de campagne inhoud. Meer weten over de campagne? Laat het ons weten!

Bekijk het onderstaande filmpje voor een indruk van de campagne in Heeg.