Basisschoolleerlingen leren alles over afval scheiden

Ook leerlingen van CBS De Vuurvlinder in Sneek vinden afval scheiden erg belangrijk. En dat was afgelopen vrijdag luid en duidelijk te horen! De kinderen van alle groepen 5, 6 en 7 leerden van twee gastdocenten dat er zes soorten afval zijn die je ècht niet meer bij het restafval mag gooien. ’HE, HO, NET YN ‘E KLIKO!’ scandeerden de kinderen en hun leerkrachten bij de feestelijke afsluiting, aangemoedigd door de Coolkids Party die speciaal voor deze gelegenheid een optreden verzorgde.

Jongere kinderen oefenden met een grote zak afval en een milieustraatje in de klas. Is een drinkpak nu wel of niet oud papier? Mag de pot met deksel en al in de glasbak? En waar moet dat oude mobieltje naar toe? De oudere kinderen onderzochten de situatie op school. Zijn bijvoorbeeld vier klokken in één lokaal echt wel nodig? Wat verdwijnt er elke dag in de prullenbak van een groep? Wat voor afval wordt er op de hele school geproduceerd en wat gebeurt daar eigenlijk mee? Ze concludeerden dat er best nog wat verbeterd kan worden. Zo zou er op school in ieder geval een GFT-bak moeten komen en zijn ze van plan om een afvalvrije lunch te organiseren.

IMG-20181116-WA0003

De gastlessen over het scheiden van afval worden dit schooljaar aangeboden aan alle basisscholen in Sneek en wijde omgeving door Expeditie Grutsk & Grien. Ze sluiten aan op het Rasterhoff Festival dat initiatiefnemers Lucie Gelderblom en Astrid Koops-Tippersma op 9 september jl. organiseerden in het Rasterhoffpark te Sneek.

Leerlingen van de Koningin Wilhelminaschool in Sneek en It Harspit in Oppenhuizen kregen als eersten de gastlessen en ook op De Oudvaart in Sneek weten leerlingen en leerkrachten nu nog meer over afval scheiden. In de komende maanden zal het team van Grutsk & Grien ook nog andere basisscholen bezoeken. Jong geleerd is oud gedaan en dat geldt zeker ook voor het slim omgaan met afval en het goed scheiden ervan.

Het samenwerkingsverband Grutsk & Grien is een initiatief van Aparthe kommunikatie en Netwerk Duurzame Dorpen en wil zoveel mogelijk mensen inspireren om duurzamere, meer toekomstgerichte keuzes te maken in het dagelijks leven. Iedereen die daaraan wil bijdragen mag aanhaken (www.grutskengrien.nl).

De educatieve materialen en producten die Grutsk en Grien gebruikt, zijn ontwikkeld in samenwerking met NME-netwerk GroenDoen.